A Filmklub születése, koncepciója, szervezeti keretei:

Filmklubunk 2001 őszén , a szervező tanárok spontán kezdeményezése nyomán kezdte meg működését az iskolával szemben található Tabán Moziban. Célja, hogy valóságos mozi körülmények közt ismertesse meg a diákokat az egyetemes, ezen belül súlypontozottan az európai és magyar filmművészet klasszikus alkotásaival, ill. bepillantást engedjen a mai filmgyártás jellegzetes műhelyeibe. Segítse eligazodni a fiatalokat a média, a vizuális kultúra világában, s miközben igényesen szórakoztat és közösségi élményt is nyújt, „látni” tanítson. („Láss, ne csak nézz!”)

Műsorblokkunk összeállításánál tematikai szempontból különös figyelmet szentelünk a korosztályos problémáknak - család, generációs ellentétek, egyéb társadalmi, közösségi, emberi konfliktusok, deviancia, drogkérdés stb. A zömmel hetente, keddi napokon, 1515-től sorra kerülő vetítésekre gyakran hívunk szakembereket; rendezőket, színészeket, kritikusokat vagy a téma más, kiváló ismerőit, művelőit. Választásunkhoz felhasználjuk a különböző szakkiadványok ajánlásait, ill. azokat az eleven munkakapcsolatainkat, melyeket mindenek előtt a Tabán Mozi munkatársaival, a Magyar Filmklubok és Filmbarátok Szövetségével (melynek 3 éve tagjai is vagyunk ) és eddigi meghívott vendégeinkkel ápolunk . A vetítések előtt mi, házigazdák ( vagy a vendég előadó ) rendre bemutatjuk az alkotókat, szempontokat ajánlunk a filmhez, majd azt követően műhelybeszélgetés keretében elemezzük a látottakat az érdeklődő diákokkal.

Az immár 5.éve folyó munka tapasztalatai nagy segítséget nyújtanak a mozgókép- és médiaismeret tantárgy bevezetéséhez, oktatásához is, segítik azokat a tanulóinkat, akik a média, a kommunikáció világában szeretnének továbbtanulni. A filmvetítések adta lehetőségekkel nem csupán a meghirdetett, tematikus műsor keretében élünk, hanem ünnepek, közösségi alkalmak megrendezése kapcsán is. Amennyiben a klub anyagi lehetőségei megengedik, szakmai vetítéseket is szervezünk az egyes évfolyamok, valamint kollégáink részére. Fontosnak tartjuk, hogy tevékenységünkbe minél szervesebben bekapcsolódhasson közösségünk valamennyi tagja, legyen akár diák, akár pedagógus.

Műsortervünket szórólapokon, iskolarádión keresztül, személyes beszélgetés keretében, kollégáinkat és a diákságot bevonva terjesztjük. A propagandaanyag készítésében, sokszorosításában támaszkodunk az önkéntes diáksegítőkre. Kollégáink közreműködésének köszönhetően programjaink az iskola web - lapján is olvashatók.

A szervezők szakmai tájékozottságát, továbbképzését elősegítendő rendszeresen eljárunk a különböző szakmai fórumokra, szimpozionokra, filmbarát-találkozókra. Komoly szellemi háttért jelent, hogy Ludassy György az ELTE BTK filmelmélet-filmtörténet szakot is végzett. Több ízben lehettünk szakmai rendezvények aktív közreműködői is: az Új Pedagógiai Szemle kerekasztal-beszélgetésre hívott meg minket a KOMA pályázatunk kapcsán. 2004 tavaszán Filmbarát-találkozón vehettünk részt Békéscsabán, júliusban pedig az Egerben megrendezett Filmművészeti Nyári Egyetem keretében szakemberek, érdeklődők előtt beszélhettünk a munkánkról, mutathattuk be a filmklubunkat.


A Filmklub működtetésének feltételei:

Filmklubunk önálló tőkével nem rendelkezik. Mivel koncepciónk fontos eleme, hogy ne pénzkérdés legyen filmklubba járni, ezért évek óta igen szerény jegy – és bérletrendszerünk van. (Alkalmanként 350 Ft /fő a jegy , ill. 3000 Ft / 13 film a bérlet . ) A mérsékelt belépti díjon kívül vannak olyan esetek, amikor – rászorultság okán , pl. az osztályfőnökökkel konzultálva bukkanunk ilyenekre – ingyenjegyeket is adunk egyes diákjainknak. Ezt a magatartást, ezt az érzékenységet fontosnak tartjuk a fiatalok nevelése szempontjából is, és a jövőben sem szeretnénk ezen változtatni.

A Filmklub szervezői a kezdetektől törekszenek arra, hogy megteremtsék a működtetés anyagi hátterét, azaz a vetítések költségeit (terembérlet, kölcsönzés, szállítás) legyen miből fedezni, s csak csekély mértékben vegyük igénybe a diákok és az intézmény szerény lehetőségeit. Tehát külső forrásokat próbál megcélozni. Különösen az első időszakban a Magyar Filmklub-szövetségen kívül nemigen akadtak támogatók; a segítségükkel éltük túl az első néhány félévet, utófinanszírozással. Következett egy szerencsésebb év egy egyszeri módszertani pályázat megnyerése révén. (KOMA)

Az utóbbi két esztendőben - az eddig a Magyar Filmklub-szövetség által bonyolított - pályázatokat az új törvény értelmében a Magyar Mozgókép Közalapítvány írja ki, így közvetlenül hozzájuk folyamodhatunk támogatásért. A pályázatok elbírálásakor a Filmklub-szövetségi tagok anyagát a Szövetség véleményezi, így szakértő és lojális segítségükre ebben a formában számíthatunk. A fenti, filmklubok működtetési költségeinek támogatására szóló pályázati kiírás évente két alkalommal jelenik meg. Az elnyert összeg túlnyomó részét a szerződéskötést követően folyósítják iskolánknak, a fennmaradó részt a pénzügyi elszámolás és a tartalmi beszámoló benyújtása után. Reméljük, ez az eljárás a jövőben finomodni fog, s illeszkedik majd az iskolaév rendjéhez, s valóban megkönnyíti a pályázók munkáját, mert – nem titkoljuk – a mostani rendkívül nehézkes, az utófinanszírozás miatt pénzügyi nehézségeket is felvet. Az újabb pályázati kiírást érdeklődve várjuk, hiszen a klasszikus értelemben vett filmtörténeti alkotások, tematikus összeállítások stb. támogatására pillanatnyilag egyedül az MMK hivatott.

2004.végétől a budapesti középiskolák – így mi is - új támogatóra leltünk a nem régiben születetett Budapest Mozi Közalapítvány nyújtotta pályázati forma segítségével. A Moziórák programban art-mozik bevonásával, az aktuális art-filmlistán szereplő filmek vetítésével lehet részt venni, igen egyszerű, gyors, rugalmas pályáztatási eljárásban. Csak üdvözölni tudjuk a próbálkozást! Meggyőződésünk, hogy az Alapítvány folyamatos működése révén igen sokat tehet az középiskolás generáció médiaoktatásáért, vizuális kultúrájának, szellemi, erkölcsi értékrendjének alakításáért.

Megtisztelőnek és bíztatónak tartjuk, hogy az elmúlt esztendőkben a döntéshozó kuratóriumok értékelték erőfeszítéseinket, s kivétel nélkül minden alkalommal részesültünk a számunkra nélkülözhetetlen támogatásban. A jelenség mögött annak a ténynek az értékelését is látjuk, hogy a főváros csekély számú , moziban működő filmklubját működteti a Petőfi Gimnázium.

Farkas Edit és Ludassy György