Mottó: „A kályhában ég a tűz; dohogva ég, mond valamit.A világ szüntelen beszél.Figyelj oda, iparkodj megérteni ez idegen nyelvet, fordítsd le magyarra.

        A tűz ezt mondja:”Elégni.” Még ezt mondja:”Égni, megtisztulni, megsemmisülni.” Aztán megint ezt mondja: „Égni, égni!”

            Értsd meg, nem lehet másképp.” (Márai: Ég és föld)„Igazában nem is honvágy volt az, ami most megszólalt, hanem Föld-vágy. És ez a vonzás éppen olyan nosztalgikus-kínos nyugtalanság volt, mint amit honvágynak neveznek. Vágy, látni a Földet – a kicsike még csak négy és fél milliárd éves, így olvastam –, látni ezt a vidékies, parányi bolygót, más távlatból, mint ahogy eddig láttam, egyszerre közelebbrôl és messzebbrôl, ha lehet (…) Látni a múló, egyetlen és érthetetlen Élet omlatag partjait és az égtájakat. Látni azt, amit a kolumbusi hajó árbockosarából látott a matrózgyerek, mikor, hajnal felé, izgatottan és rekedten kiabálni kezdett: "Föld, Föld!…" (Márai: "Föld! Föld!" )


Kedves Barátaink! Kedves Honlaplátogató Filmbarátok!

 

Ahogy a tanév kezdetén azt jeleztük, kétrészes sorozatot szentelünk az „elemek” vizsgálatának.A levegő és a víz témaköre után jöjjön most a TŰZ és a FÖLD. A lényeg összefoglalását József Attila után ismét egy nagy gondolkodóra, Márai Sándorra bíztuk. Az ő írásai közt bukkantunk rá a fent idézett mottóra: valami ilyesfajta, összetett értelmezésre szeretnénk törekedni a tavaszi válogatással.

Szeretnénk megragadni, hogyan is van jelen az életünkben TŰZ és FÖLD, mi a viszonyunk hozzájuk, hogyan élünk velük-általuk? Milyen jelenségek kötődnek hozzájuk az emberi civilizáció történetében, ill. a történelemben és az emberi lélekben? Milyen következtetéseket vonhatunk le ezekből? Milyen felismerések, tennivalók adódhatnak a filmek, ill. a bennük felvetett problémák értelmezése kapcsán?

Ahogy a Kedves Érdeklődőnek ez feltűnhet, a vetítendő filmek közt ebben a félévben is fontos, mondhatni kitüntetett helyet foglalnak el a magyar dokumentumműfaj képviselői. Ezt a karakteres jelenlétet mint pedagógiai próbálkozást is nagyon fontosnak tartjuk, mert a fiatal generáció gyakorlatilag másutt, magától, nemigen találkozik a „divatos trendtől” és filmnézési szokásoktól olyannyira eltérő alkotásokkal, melyek a valóságról is lényeges dolgokat közölnek nézőikkel. A válogatás reményeink szerint aktivizálni fogja kollégáink újabb köreit is, úgy mint a történészeket; valamint a gyermekvédelemmel, természettudományokkal foglalkozó szakembereket is.

A média tantárgyat tanuló diákjaink elsősorban a dokumentumfilmre figyelhetnek, de - mivel a filmtörténet klasszikusairól sem feledkeztünk meg – lásd Aranyláz, A hét szamuráj, A talpalatnyi föld, Tűzszekerek, A hullaégető és a Tűz van , babám - reményeink szerint sok élményt, tapasztalatot ígér a sorozat egésze.

A számos kérdés megválaszolásában, a filmek értelmezésében segítségünkre lesznek tervezett vendégeink: újak és régiek egyaránt.A személyes meghívások szervezése ugyan még folyik, de nagyon reméljük, sikerül köszöntenünk klubunkban az alkotókat: Enyedi Ildikót , Sára Sándort, Dékány Istvánt, Buglya Sándort, Bollók Csabát mint rendezőt, valamint Kurucz Sándor operatőrt. Egyes filmek kapcsán a szereplőkkel - Pásztor Csaba – ismerkedhetünk meg, de izgalmasnak ígérkezik pl. Kováts Kristóffal, Aba - Novák Vilmos unokájával, hagyatékának gondozójával való találkozás is. Örömünkre szolgál, hogy a filmtörténet-filmesztétika jeles szakmabeli képviselői közül ezúttal Buglya Zsófiával beszélgethetünk majd egy nagy lelkierőt igénylő film, a Hullaégető kapcsán.

Ezúton is felhívjuk figyelmeteket honlapunkra, valamint a honlap által kínált hírlevél igénybevételére is, mely hetente tájékoztat a friss tudnivalókról, vendégekről, ill. a rendkívüli programjainkról is.


Ez lenne tehát a Petőfi Gimnázium „Láss, ne csak nézz! Filmklubjának 14. sorozata, a 2008-as tavaszi évad. Reméljük, mindenki talál benne olyan alkotásokat, melyekre kíváncsi vagy ismét megnézné azokat… Persze, annak még jobban örülnénk, ha minél nagyobb számban beszélgethetnénk együtt a vetítéseket követően (tea, süti, stb.) a klubhelyiségben!

Szeretettel várunk Mindnyájatokat!
A Szervezők és Törzsklubosok nevében is:

F.E.- L.Gy.-D.G.-B.A.

Budapest, 2008. január 30.

Tűz és a Föld

febr.5.: Aranyláz (amerika némafilm, ff vígjáték, 1925, 83 perc, rendezte: Charlie Chaplin)
febr. 12.: Talpalatnyi föld (magyar ff filmdráma, 1948, 97 perc, rendezte: Bán Frigyes)
febr.19.: A hét szamuráj (japán ff film, eastern, 1954, 160 perc, rendezte: Akira Kurosawa)
febr.: 26.: Szamszára (indiai-német-francia-olasz filmdráma, 2001, 140 perc,rendezte: Nalin Pan)
márc.4.: Az én XX. századom (magyar ff játékfilm, 1989, 102 perc, rendezte: Enyedi Ildikó)
márc.11.: Feldobott kő (magyar ff játékfilm, 1968, 84 perc, rendezte: Sára Sándor)
márc.16. rendkívüli vetítés: Pergőtűz V. - Hazatérés (magyar dokumentumfilm, 1982, ...perc, rendezte: Sára Sándor)
márc.17. rendkívüli vetítés: Pergőtűz V. - Hazatérés (magyar dokumentumfilm, 1982, ...perc, rendezte: Sára Sándor)
márc.18.: Sínjárók (magyar filmdráma, 2007, 94 perc, rendezte: Puszt Tibor és Jeli Ferenc)
ápr.1.: Képíró - Aba-Novák Vilmos (magyar dokumentumfilm, 2004, 55 perc, rendezte: Dékány István)
ápr.8.: Tűzszekerek (angol filmdráma, 1981, 123 perc, rendezte: Hugh Hudson)
ápr.15.: A hullaégető (csehszlovák ff filmdráma, 1968, 100 perc, rendezte: Juraj Herz)
ápr.22.: Bánya utca (magyar dokumentumfilm, 2005, 59 perc, rendezte: Buglya Sándor)
máj.13.: Életek éneke (magyar dokumentumfilm, 2006, 90 perc, rendezte: Bereczki Csaba)
máj.20.: Iszka utazása (magyar játékfilm, 2006, 93 perc, rendezte: Bollók Csaba)
máj.27.: Zsákfalu (magyar dokumentumfilm, 2000-2006, 79 perc, rendezte: Buglya Sándor)
Imádság (magyar dokumentumfilm, 2007, 27 perc, rendezte: Mohi Sándor)
Jún.3.: Tűz van, babám! (csehszlovák film, 1967, 71 perc, rendezte: Milos Forman)
Jún.10-17.: Az emigráns - Minden másképp van (magyar-olasz játékfilm, 2006, 53 perc, rendezte: Szalay Györgyi és Dárday István)
- Búcsú buli
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.